Thông tin về hệ thống quản lý đo bồn tự động

Hệ thống Quản lý đo bồn tự động, phục vụ việc quản lý hoàn toàn tự động và theo thời gian thực số lượng xăng dầu đang tồn tại các bồn xăng dầu, mà không cần qua thao tác đo bồn thủ công như trước đây. 

Lợi ích khi áp dụng quản lý đo bồn tự động?

  • Quản lý theo thời gian thực số lượng xăng dầu hiện có tại các bồn nhiên liệu mà không cần qua các thao tác thủ công nào.
  • Kiểm soát tồn nhiên liệu tại các thời điểm giao ca, kiểm kê.
  • Quản lý số lượng nhiên liệu tại thời điểm trước khi nhập bồn và sau khi nhập bồn.
  • Thực hiện tính toán mực nhiên liệu và áp dụng barem bồn hoàn toàn tự động.
  • Cung cấp các cảnh báo và kiểm soát xăng dầu như: phát hiện nước trong bồn, cảnh báo nhiệt độ cao, cảnh báo nhập nhiên liệu, cảnh báo rò rỉ bồn... tất cả đều được kiểm soát bằng thiết bị và phần mềm.
  • Giúp giảm rất nhiều thời gian đo bồn, thao tác ghi chép số liệu từng thời điểm
  • Hệ thống báo cho phép theo dõi quá trình lịch sử lượng tồn nhiên liệu, các thời điểm giao ca.

Mô hình

Thiết bị đo bồn, Thiet bi do bon, Quan ly ban hang tru bom, Quản lý trạm xăng, Quan ly tram xang, Đo bồn tự động, Do bon tu dong, Quản lý trụ bơm, Quan ly tru bom, quản lý đo bồn tự động, quan ly do bon tu dong, quản lý bán hàng trụ bơm, quan ly ban hang tru bom, giai phap tu dong hoa, tự động hóa xăng dầu, giải pháp tự động hóa xăng dầu, quản lý xăng dầu, quan ly xang dau, hệ thông quản lý xăng dầu, hệ thống tự động hóa xăng dầu 

Thiết bị phần cứng cho giải pháp quản lý đo bồn tự động

Que đo bồn

Thiết bị đo bồn, Thiet bi do bon, Quan ly ban hang tru bom, Quản lý trạm xăng, Quan ly tram xang, Đo bồn tự động, Do bon tu dong, Quản lý trụ bơm, Quan ly tru bom, quản lý đo bồn tự động, quan ly do bon tu dong, quản lý bán hàng trụ bơm, quan ly ban hang tru bom, giai phap tu dong hoa, tự động hóa xăng dầu, giải pháp tự động hóa xăng dầu, quản lý xăng dầu, quan ly xang dau, hệ thông quản lý xăng dầu, hệ thống tự động hóa xăng dầuQue đo bồn được thiết kế với 2 phao đo từ tính (1 phao đo mực nhiên liệu, 1 phao đo mực nước). Tại mỗi bồn nhiên liệu được trang bị 1 que đo để kiểm soát số lượng nhiên liệu trong bồn. Các que đo này sẽ được kết nối với thiết bị điều khiển trung tâm.

Thiết bị điều khiển trung tâm

Thiết bị đo bồn, Thiet bi do bon, Quan ly ban hang tru bom, Quản lý trạm xăng, Quan ly tram xang, Đo bồn tự động, Do bon tu dong, Quản lý trụ bơm, Quan ly tru bom, quản lý đo bồn tự động, quan ly do bon tu dong, quản lý bán hàng trụ bơm, quan ly ban hang tru bom, giai phap tu dong hoa, tự động hóa xăng dầu, giải pháp tự động hóa xăng dầu, quản lý xăng dầu, quan ly xang dau, hệ thông quản lý xăng dầu, hệ thống tự động hóa xăng dầu Tủ điều khiển trung tâm được kết nối với các que đo bồn (kết nối tối đa với 6 que đo), có vai trò tiếp nhận tất cả các tín hiệu số liệu của các que đo gửi đến. Có màn hình hiển thị thông tin nhiên liệu của từng bồn tại thời điểm hiện tại, ghi nhận số liệu tại các thời điểm giao ca, các thời điểm nhập bồn. Có máy in và đèn báo động (nhiên liệu mức cao, thấp, nhiệt độ...). Có cổng kết nối với máy tính để phần mềm quản lý đo bồn tự động kiểm soát và điều khiển.

Hệ thống phần mềm

Phần mềm quản lý đo bồn tự động

Thiết bị đo bồn, Thiet bi do bon, Quan ly ban hang tru bom, Quản lý trạm xăng, Quan ly tram xang, Đo bồn tự động, Do bon tu dong, Quản lý trụ bơm, Quan ly tru bom, quản lý đo bồn tự động, quan ly do bon tu dong, quản lý bán hàng trụ bơm, quan ly ban hang tru bom, giai phap tu dong hoa, tự động hóa xăng dầu, giải pháp tự động hóa xăng dầu, quản lý xăng dầu, quan ly xang dau, hệ thông quản lý xăng dầu, hệ thống tự động hóa xăng dầuChương trình quản lý nhiên liệu được cài đặt tại từng cửa hàng phục vụ việc quản lý số liệu nhiên liệu chứa tại từng bồn nhiên liệu. Giao tiếp với thiết bị điều khiển cho phép lấy dữ liệu trực tiếp và ra lệnh cho thiết bị điều khiển trung tâm. Quản lý tồn nhiên liệu. Hệ thống cảnh báo. Lưu lịch sử tất cả số liệu nhiên liệu tại các thời điểm: số liệu giao ca, kiểm kê, nhập hàng

Website kiểm soát tại trung tâm

Website cho phép quản lý số liệu đo bồn của nhiều trạm mà không cần các trạm gửi báo cáo, tự động gửi dữ liệu về server trung tâm, kết xuất các báo cáo, kiểm tra số liệu đo bồn của tất cả cửa hàng. Phục vụ cho công tác quản lý tại tổng công ty.  

 

Để được tư vấn thêm về hệ thống quản lý này xin liên hệ với chúng tôi

Công Ty TNHH Thiết Bị Và Tự Động Hóa Nhật Quang
27/41 Hau Giang Street, Ward 4, Tan Binh Dist, HCM city, Viet Nam
Tel: (+84) 8 3948 4308 Fax: (+84) 8 3948 4309
Website: www.nqi.com.vn | www.quanglyxangdau.com | www.thietbixangdauvn.com